bins

Съдове за отпадъци

Доставка на пластмасови и метални контейнери и кофи, изработени в съответствие с международните стандарти.

пк

Контейнери за смет

Пластмасови и метални контейнери за смет в съответствие с международните стандарти.

bins

Кофи за смет

Пластмасови и метални кофи за смет в съответствие с международните стандарти.